TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH LỚN TẠI KHÁNH HÒA

0
196
Hình ảnh chụp tại bãi dài

UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm khu vực Cảng Nha Trang và phần mặt nước biển lân cận thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường với quy mô diện tích 43,93ha.

Đồ án này nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146 ngày 20/12/2021.

Thời gian lấy ý kiến đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường kéo dài 1 tháng.

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lập và hoàn thành Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết để thực hiện Luật Quy hoạch 2017 và bảo đảm mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trên toàn phạm vi lãnh thổ tỉnh. 

Ông Lê Minh Tiến, Trưởng phòng Kiến trúc – Quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang chuẩn bị trình để Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tất cả quy hoạch trước năm 2025. Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước tỉnh về nhiệm vụ thực hiện quy hoạch.

(Nguồn:Capheland)