TẠM DỪNG GẤP VIỆC TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TP. Nha Trang

0
143

UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành.

UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai – chi nhánh Tp.Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị Tp.Nha Trang về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, UBND Tp.Nha Trang nhận thấy một số trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mực đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Theo quy định khi người dân hiến đất làm đường đi được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43 ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Tuy nhiên qua kiểm tra, các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) chưa thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43 của Chính phủ.

Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân chưa được UBND Tp.Nha Trang phê duyệt là chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 13 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa  theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND Tp.Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đề nghị các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung khi thực hiện thủ tục chia, tách thửa đất cho đến khi có quyết định, quy định tách thửa mới.

 

(Nguồn: Nguoiduatin.vn)