TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG VIỆC QUY HOẠCH SỬ ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

0
199

HĐND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, thành phố Nha Trang điều chỉnh giảm diện tích đất nông nghiệp từ 10.722 ha (năm 2020) xuống còn 8.896 ha (năm 2030).

Đặc biệt, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 7.634 ha (năm 2020) lên 16.631 ha (năm 2030).

Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng mạnh từ 996 ha (năm 2020) lên 3.866 ha (năm 2030). Đất ở tại nông thôn được điều chỉnh tăng mạnh từ 606 ha (năm 2020) lên 1.638 ha (năm 2030). Đất ở tại đô thị cũng tăng mạnh từ 1.212 ha (năm 2020) lên 2.261 ha (năm 2030).

Đáng chú ý, diện tích đất vui chơi, giải trí công cộng tại thành phố Nha Trang cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 131 ha (năm 2020) lên 1.799 ha (năm 2030).

Bên cạnh việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, thành phố Nha Trang thì HĐND thành phố Nha Trang cũng đã biểu quyết không thống nhất hướng tuyến đường kết nối cầu An Viên qua núi Hòn Rớ tới đại lộ Nguyễn Tất Thành.

(Nguồn: cafeland)