Khu đất mặt tiền biển tại dự án Cồn Tân Lập được gia hạn tiến độ lần cuối

0
163

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang được gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với lô đất TM-01, khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Hương Xuân, thành phố Nha Trang. Thửa đất này có diện tích 8.110,8 m2, đất thương mại dịch vụ, với thời hạn sử dụng đất đến năm 2062.

UBND tỉnh Khánh Hòa quy định hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Khu đất TM-0 có diện tích 8.110,8 tại khu dân cư Cồn Tân Lập của Công ty HP Hospitality Nha TrangKhu đất TM-0 có diện tích 8.110,8 tại khu dân cư Cồn Tân Lập của Công ty HP Hospitality Nha Trang

Cũng tại quyết định gia hạn nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, lý do gia hạn tiến độ sử dụng đất là vì Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang đã không đưa đất vào sử dụng, vi phạm tiến độ sử dụng đất theo quy định tại điểm I khoản 1 điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang có trách nhiệm nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp hàng năm trong thời gian được gia hạn theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chuyển thông tin địa chính cho Cục thuế tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định này.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính theo quy định hiện hành.

Theo Cafeland