Đâu là lợi thế của bất động sản Nha Trang?

0
152
Hình ảnh tại Nha Tramg

Nhiều nội dung được định hướng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và kế hoạch sử dụng đất tại thành phố Nha Trang từ nay đến năm 2030 đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực Bất động sản tại thành phố biển thuộc tỉnh Khánh Hòa này.

Đô thị hạt nhân

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố công khai báo cáo kết quả thực hiện gói thầu xác định chỉ số giá giao dịch và chỉ số lượng giao dịch một số loại bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Trong đó đã phân tích những tiềm năng, lợi thế của bất động sản của thành phố Nha Trang.

Cụ thể, Chính phủ đã giao lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09-NQ/TW nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. Trong đó, thành phố Nha Trang sẽ đóng vai trò là đô thị hạt nhân.

Những cơ hội phát triển mới

Ngày 28/7 vừa qua, HĐND thành phố Nha Trang đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Qua đó đã hé lộ nhiều vùng đất phát triển mới, đồng thời cũng cho biết những định hướng lớn về phát triển đô thị thành phố Nha Trang trong thời gian tới.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đồ án có tổng diện tích khoảng 27.802ha, trong đó có 25.422 ha diện tích tự nhiên của TP Nha Trang, 1.500 ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn, phát triển đô thị dịch vụ ven biển.